Merkezi Sistem Kaskad Isıtma Tesisatı

Merkezi Sistem Kaskad Isıtma Tesisatı içerisindeki kazanlar; buhar elde edilmek için kullanılan ekipmanlardır. Merkezi sistem kazan tesisatı, kazanın içerisinde bulunan yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren tesisat sistemidir.

Merkezi ısıtma sistemi; ısıtma işlemini gerçekleştirirken kazanı merkeze alarak  elde edilen ısının bütün binaya borular aracılığıyla dağılıp, radyatör ya da konvektör gibi cihazlarla dağılarak yapıları ısıtan sistemlerdir. Kalorifer tesisatı olarak da adlandırılan bu sistemin en önemli parçası kazan ve merkezi sistem kazan tesisatıdır. Merkezi sistem kazan tesisatı, ısının üretimini sağlayan tesisattır. Merkezi Sistem Kaskad Isıtma Tesisatı içindeki kazanlar yakıt olarak; katı, sıvı ya da gaz olarak kullanırlar ve potansiyel enerjiyi ısı enerjisine dönüştürürler. Merkezi sistem kazan tesisatı, ürettiği ısıyı ısıtıcı akışkana iletir. Taşıyıcı akışkan bünyesine ısıyı alınca boruların içine ilerler ve ısıtıcılara doğru gider. Daha sonra ilettiği ısıyı kazanda geri bırakır ve tekrar yeni akışkan almak için dönüşüm sağlar. Dolaşım bu şekilde devam ederken ısınma da gerçekleşmiş olur.

Merkezi Sistem Kazan Tesisatı İçerisindeki Kazanlar Nereye Yerleştirilmelidir?

-Müstakil bir alana yapılabilir.

-Bodrum katında uygun bir yer kazan dairesi olarak seçilebilir.

Eğer bu alanların hiç biri müsait değil ise;

-Çatıya da yerleştirilebilir.

-Aydınlık olmalıdır.

-Yeterli havalandırması olmalıdır.

-Bina bacasına yakın olmalıdır.

-Uygun şartlarda, yeterli miktarda yakıt depolayabilmelidir.

-Kazan Ve ekipmanları için yeterli büyüklükte olmalıdır.

-Bina içi ve dışından kolay ulaşılabilir olmalıdır

Merkezi Sistem Kaskad Isıtma Tesisatı İçerisindeki Kazan Çeşitleri Nelerdir?

  1. Kullanılan Malzemenin Cinsine Göre Kazanlar:

a- Dökme Dilimli Kazanlar: Bu kazanlar, dökme demirlerden, dilimler şeklinde üretilirler. Bukazanlar, sıcak sulu tesisatlarda kullanıldığı gibi, basıncı 1 kg/cm²yi geçmeyen buharlı ısıtma tesisatlarında da kullanılır. Kazanların, ısıtma gücü; kilokalori/saat (kcal/h), kilowat (kW) olarak veya ısıtma yüzeyleri metrekare (m²) olarak belirtilir.

b- Çelik Kazanlar:

Çelik saclardan birbirine kaynak yapılarak üretilirler ve küçük ve orta büyüklükteki merkezî ısıtma sistemlerinde kullanılırlar. Çelik kazanlar, yarım silindirik, silindirik ve prizmatik tipte yapılırlar. Katı, sıvı ve gaz yakacak şekilde imal edilirler. Küçük ve orta büyüklükteki tesislerde daha çok yarım silindirik kazanlar tercih edilmektedir. Çelik sıcak su kazanları TS 497 kapsamındadır. Bu standart içine giren sıcak su kazanları için konstrüksiyon basıncı maximum 5 kg/cm² değerinde olmalıdır. Buhar ve kaynar su kazanları ise TS 377’ de yer alır ve silindirik formda (skoç kazan) imal edilirler. Konstrüksyon basıncı 5 kg/cm² den yüksek olan sıcak su kazanları da mutlaka silindirik olarak yapılmalıdır.

2. Yakıt Cinsine Göre Kazanlar

2.1. Katı yakıt kazanları:

a- Otomatik yüklemeli kazanlar

b- Elle yüklemeli kazanlar

2.2. Sıvı yakıt kazanları

2.3. Gaz yakıt kazanları

a- Atmosferik brülörlü kazanlar

b- Üflemeli brülörlü kazanlar