Açık Alan Isıtıcı Doğalgaz Tesisatları

Doğalgaz tesisatları, ısınma, soğutma, sıcak su elde etme gibi alanlarda kullanıldığı gibi sanayilerde üretim amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Doğalgaz tesisatları kapalı alanlarda olduğu gibi açık alanlarda da açık alan ısıtıcı doğalgaz tesisatları ile ısınma imkanı sağlamaktadır. 

Doğalgazın yanabilmesi için %5 ile %15 arasında hava karışımı yapması gerekir. Doğalgaz havadan daha hafif bir gazdır ve bu nedenle yanma için gaz ve havanın karışım oranı çok önemlidir. Açık alan ısıtıcı doğalgaz tesisatları, hava ve gaz dengesini koruyarak açık alanların ısınmasını sağlamaktadır. Açık alanları da ısıtmada kullanılan doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı oluşur. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır. Doğalgazın tutuşma sıcaklığı 650°C’dir.

Açık Alan Isıtıcı Doğalgaz Tesisatları İçerisinde Kullanılan Doğalgazın Özellikleri Nelerdir?

  • Açık alan ısıtıcı doğalgaz tesisatlarında doğalgaz her an kullanıma hazırdır. 
  • Bu tür ısıtma sistemlerinde doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye termin yeri olmadan ve temel taşıma yollarını meşgul etmeden kullanıcıya gelir. 
  • Doğalgaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan sağlam anlaşmalarla emniyete alınmıştır. 
  • Açık alan ısıtıcı doğalgaz sistemlerinde doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece açık alanlarda ekstra depolama alanları oluşturmaya gerek yoktur.
  • Açık alan ısıtıcı doğalgaz sistemlerinde kullanılan doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır. 
  • Doğalgaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar. 
  • Açık alan ısıtılmasında kullanılan doğalgazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur. Böylece ortamın daha hızlı ısınması sağlanır.
  • Özellikel açık alanları ısıtmada kullanılan doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır. 

Açık Alan Isıtıcı Doğalgaz Tesisatları Avantajları Nelerdir?

* Yanmanın hassas olarak kontrol edilebilmesi için yakıt kaybını en aza indirir.

* Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.

* Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi ve birebir olarak karışabildiğinden yanma verimi yüksektir. 

* Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur. 

* Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir. 

* Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.