Pis Su ve Yağmur Suyu Tesisatları

Pis su ve yağmur suyu tesisatları, yapılara eşitli yollarla gelen pis su ve yağmur sularını şehir kanalizasyonlarına ya da diğer belirli çukurlara ileten sistemlerdir. Pis su ve yağmur suyu tesisatları bu sayede yapılarda kirli ve atık suları ve haşereleri uzaklaştırmaya da yarar.

Pis su ve yağmur suyu tesisatları sayesinde binaların içerisinde birikecek olan ve zamanla yapıya zarar verecek olan sular yapıdan uzak tutularak korunma sağlanır. Pis su ve yağmur suyu tesisatlarının varlığı insan sağlığı açısından da önemlidir. İnsan sağlığına zarar verebilecek olan bakterilin içerisinde barındığı pis sular, pis su atık kanallarından dışarı aktarılırlar. Pis su ve yağmur suyu tesisatları genel hat itibariyle 3’ e ayrılır. Bunlar; dış pis su tesisatı, iç pis su tesisatı ve yağmur suyu tesisatlarıdır.

Dış Pis Su Tesisatı

Dış pis su tesisatı binanın dışından 1 m – 1.5 m dışından başlayıp kanalizasyona kadar giden boru tesisatına dış pis su tesisatı denir. Bu tesisat büz, künk, asbestli çimento (TS 437), dökme demir (TS 10) pis su boruları kullanılmaktadır. Dış pis su tesisatı döşenirken eğimin düzgünlüğüne, zeminin sağlamlığına dikkat edilmelidir. Eğer zemin sağlam olmayıp borularda hatalı döşenir ise boru tesisatı bel verir çatlamalar tıkanmalar meydana gelir. Boru içindeki sıcak suyun nemli suyun ağaçlar bitkiler açısından çok uygun olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ağaç kökleri boruların ek yerlerin içine girebilir tıkanmalara yol açabilir. Bu neden boru ek yerleri çok sağlam ve sızdırmaz şekilde yapılmalıdır. Ağaçlardan ve bitkilerden en az 4.5 m uzaktan geçecek şekilde döşenmelidir. Dış su tesisatına kanalizasyona bağlandığı noktadan döşenmeye başlanır. Kanalizasyon da genelde uygun bir bağlama ağzı bırakılır. Eğer bu ağız yok ise birkaç işlemden sonra bir delik delinmiş olunacaktır.

İç Pis su Tesisatı

Su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suların binanın 1-1.5 m kadar dışına taşıyan tesisata iç pis su tesisatı denir. İç pis su tesisatı ana boru, kolon, kat borusu, bağlantı borusu ve havalık olmak üzere beş bölüme ayrılır. Pis su Ana Borusu: Kolonların getirdiği pis ve kirli suları toplayarak bina dışına atan boru tesisatına pis su ana borusu denir. Pis suyu mümkün olan en kısa mesafeden bina dışına taşımak gerekir. Ana boru tesisatı pik borular ile yapılmalıdır. Ekonomi sağlamak açısından büz kullanılmamalıdır. Pis su ana borusu alt kat döşemesi altına gömülü olarak döşenir. Böylece hem göz tırmalayan görünüş engellenmiş olur hem de yer kaplama sorunu ortadan kalkmış olur. Ana borunun bodrum duvarına ya da tavanına asılı olarak döşenmesi olabilir. Bodrum eğer şehir kanalizasyonundan aşağıda kalıyor ise borular duvara ya da tavana asılı şekilde geçirilebilir. Borular askılar ile tutturulabilir. Pis su ana borusu mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır. Dirsek kullanılması gerekiyor ise mümkün olduğunca yay geniş tutulmalıdır. Boru uzunluğunun 15m yi geçtiği yerlerde uygun bir yere temizleme kapağı konmalıdır.

Yağmur Suyu Tesisatları

Yapının her balkonu için ayrı yağmur suyu kolonu ve yer süzgeci yapılmalıdır. Balkon boruları, çatı sularını toplayan düşey borularla ortak olabilir. Balkon yağmur suyu borularına eviye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pis su boruları bağlanmayacaktır. Zemin üzerine serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konulmalıdır. Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır. Yağmur suları zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir. Yağmur suyu rögarı pis su şebekesine S sifonu ile bağlanm