Sifonik Sistem

Sifonik sistem, vakum prensibiyle çalışır. Yağmur suları için çatı drenaj sistemidir. Çalışma sistematiğinin altında akışkanın enerji denkliği prensibi yatmaktadır. Bu drenaj sistemi ile biriken su tahliye edilir.

Sifonik sistemde suyun tahliyesi oluktan ya da çatıdan eğime gerek duyulmadan herhangi bir pompa kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu sistemlerde hat kendiliğinden vakum işlemini gerçekleştirir. Buradaki önemli ayrıntı boruların tamamen dolmayacğaı şekilde doğru tasarlanmasıdır.

Sifonik sistem de tasarım, sifonik drenaj sistemi için özel geliştirilen bir bilgisayar programı kullanılarak yapılır. Bu program ile projenin mimari kesitleri, çatı planı, mekanik tesisat projesi ve alt yapı projesi dikkate alınarak doğru ve ideal tasarım yapılır. Bu sistemde yapılan hesaplamalar Bernoulli’nin akış denkleminden yola çıkılarak yapılmaktadır. Sifonik sistem tasarlanırken kullanılan yazılımlar sayesinde, karmaşık ağlar daha da kusursuz bir kesinlikle çözülmektedir. Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için farklı çaplarda boru kullanmayı gerektirir. Bu farklı materyallerin kullanımında kayıpları azaltmak önemlidir.

Sifonik Drenaj Sisteminin Tasarımı Nasıl Yapılır?

Sifonik sistem tasarlanırken yapılan yağış hesaplamalarında meteoroloji tarafından bildirilen standart zamanlarda görülen en büyük yağış değeri raporları baz alınır. Sifonik sistem dizaynının en önemli ve başlangıç noktası süzgeçlerdir. Süzgeçler sayesinde girdap kırıcı yapısı sayesinde suyun sisteme dönerek girmesini engelleyerek sistemin hava almamasını ve çok katlı yapısı ile sistemin sürekli aktif çalışmasını sağlar. Bu sistemin uygulaması esnasında HDPE yani yüksek yoğunluklu polietilen borular kullanılır. Böylece, boru birleşim noktalarından alınan kaynak ve elektro füzyon yöntemi kullanılır. Bunun avantajı kusursuz sızdırmazlık sağlamasıdır. Contalı birleşim kullanılmadığı için sistem içine hava girişi önlenir ve zamanla conta bozulmalarından kaynaklanacak sızdırmazlık sorunları çözülmüş olur. 

Sifonik sistem içerisinde kullanılan program; projenin ölçülendirilmesi, düşen yağmur miktarı, çatı yüzeyinin büyüklüğü, çatının yapısı ve hattın döşenmesi gibi etkenleri hesaba katarak, boru hattının tüm bölümlerinin eşit şekilde boşalacağı optimum çözümü hesaplar. Çözüm sonucunda program; izometrik çizimleri, hidrolik hesaplarını, bağlantı elemanları da dahil olmak üzere materyal listelerini ve maliyet hesaplarını da sunarak, projeyi ihaleye gönderilmeye hazır bir teklif paketi haline getirir.