Buhar Tesisatları Ve Malzeme Temini

Buhar tesisatları, endüstriyel tesislerde kullanılan sistemlerdir. Projelendirme esnasından tesislerin içerisinde olması gereken buhar tesisatları ve kızgın yağ tesisatlarından olması gereken kapasiteler göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Buhar tesisatları malzeme temini esnasında, tesisat çapının en uygun şeklinde belirlenmesi ve kondenstop gruplarının uygun noktalara konulması gibi hesaplar yapılarak kompansatör yerleşimlerinin belirlenmesi işlemi gerçekleşmektedir. Bu nedenle kurulum aşamalarında en önemli olan teknik ekipman bilgisi ve dikkattir.

Buhar tesisatları, endüstriyel alanda, ısıtma alanlarında ve termik santrallerde kullanılırlar. Endüstriyel alanalrla buhar tesisatlarının kullanım amaçları şunlardır;

  • Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.
  • Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.
  • Sıcaklık kontrolünü çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.
  • Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.
  • Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez. Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda , kimya , petrokimya , tekstil endüstrisinde geniş ölçüde kullanılır.

Buhar Tesisatları Ve Malzeme Temini Elemanları Nedir?

Buhar Kazanı Sistemi: Endüstriyel kullanımda en yaygın kazan tipi alev duman borulu kazanlardır. Su borulu kazanlara endüstride ancak özel hallerde ihtiyaç duyulur.

Yakıt Devresi Sistemi: Endüstriyel buhar üretiminde de katı , sıvı ve gaz yakıt kullanılmaktadır. Burada yakıt devresi olarak fuel oil devresi üzerinde durulacaktır. Fuel oil üzerindeki devlet sübvansiyonu nedeniyle günümüzde endüstriyel buhar üretiminde en ekonomik yakıt  fuel oildir.

Su Besleme Sistemi: Sistemdeki bütün kondensler kondens deposunda toplanır. Burada eksik varsa, otomatik olarak taze su takviyesi yapılır. Kondens deposuna taze su beslenmesi seviye kontrol cihazı tarafından, taze su besi pompalarının çalıştırılmasıyla gerçekleşir.

Buhar Devresi: Buhar kollektöre gelirken akış yönünde sürekli eğimli olmalıdır. Üst noktadan havalık alt noktalarda kondens alma imkanı yaratılmalıdır. Kollektörde yoğuşan su boşaltma vanası ile alınabilmelidir.