Endüstriyel Toz Duman Egzost Filtreleme Sistemleri

Endüstriyel Toz Duman Egzost Filtreleme Sistemleri

Endüstriyel toz, duman egzost filtreleme sistemleri ağır sanayiler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistemin tasarlanma amacı,  fabrika alanlarından çıkan, gazlardan dolayı yaşanabilecek zehirlenmeleri ve yanmaları engellemektir. Endüstriyel toz, duman egzost filtreleme sistemleri, motor, plastik endüstrisi, kimya endüstrisi gibi ağır sanayi kolları için uygulanabilecek çözümler sunar.

Endüstriyel toz, duman egzost filtreleme sistemleri çevreye verilecek zararları önlemek için de sanayi ve endüstri alanları için önem arz eder. Endüstriyel toz, duman egzost filtreleme sistemleri;

 • Egzoz kolları kaynak atölyeleri ve endüstriyel tesislerde kaynak dumanı, toz ve yağ buharlarının ortamdan filtre edilerek sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için güvenle kullanılır.
 • Basit emiş sistemlerinden tam otomasyonlu emiş sistemlerine uzanan geniş ürün ve kontrol yelpazesine sahiptir.
 • Emiş kollarının üç boyutlu hareketini sağlamak kolaylıkla mümkündür.
 • Filtrelere bağlanan kollarla esnek filtrasyon ve egzoz imkanı sağlar.
 • Ø75-Ø200 aralığında muhtelif çap seçenekleri mevcuttur.
 • Bir noktadan 16 m’ye kadar uzanabilme imkanı vardır.
 • Mobil olan kol filtre seçenekleri mevcuttur.

Endüstriyel Toz, Duman Egzost Filtreleme Sistemleri İle Endüstriyel Ortamların Havalandırılması Nasıl Olur?

Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü amacı ile yapılır. Birçok durumda ısının ve zararlı gazların kaynağında yakalanarak egzoz edilmesine çalışılır. Çünkü bu durumda ortamın genel havalandırmasına göre çok daha az miktarda hava ile gerekli kontrolü sağlamak mümkündür.

Dolayısıyla endüstriyel havalandırma, genel havalandırma ve egzoz davlumbazlarıyla lokal havalandırma olarak iki kısımda incelenebilir.

Genel havalandırma;

 • Doğal çekişle,
 • Fanlar ve kanal sistemi yardımı ile taze hava beslenmesi ve kirli havanın egzoz edilmesiyle,
 • Sadece egzoz fanları ile emişle ( taze hava açıklıklardan kendiliğinden ortama girer),
 • Sadece besleme fanları ile (egzoz açıklıklardan ve kapılardan kendiliğinden olur)

Endüstriyel havalandırmanın iki ana nedeni ve buna bağlı iki ana kriteri vardır. Birincisi ortamda mevcut kaynaklardan yayılan ısının atılması, ikincisi ise kaynaklardan yayılan gaz ve kirleticilerin atılmasıdır. Bazı hallerde bu iki kaynak birlikte etkilidir. Bu gibi uygulamalarda çözüme genel ve yerel havalandırmanın birlikte uygulanması ile ulaşılır.