Malzeme listelerinin hazırlanması

Medikal Gaz Tesisatı Malzeme Listelerinin Hazırlanması

Müşterilerimize medikal gaz tesisatı sağlama konusunda tanınmış kuruluşlardan biriyiz. Bu hizmetler, çeşitli sektörlerde uygulamalı deneyime sahip deneyimli personel yardımıyla sunulmaktadır. Hizmetlerimiz, ekonomik fiyat politikası nedeniyle de bir adım öne çıkmaktadır. Ayrıca, medikal gaz tesisatı malzeme listesi hazırlanması, bu uygulamanın önemli aşamalarından biridir.

Medikal Gaz Tesisatı Malzeme Listesi İçin Önemli Detaylar

Sıkıştırılmış tıbbi gazlar, insanlarda veya hayvanlarda hastalıkların teşhisinde, iyileştirilmesinde, hafifletilmesinde, tedavisinde veya önlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tıbbi gaz tedarik sistemleri, sağlık tesislerinde borulu dağıtım sistemlerine CMG'ler sağlar. Hiperbarik odalarda oksijen USP, medikal hava USP ve CMG karışımları kullanılmaktadır. Nitrojen NF, hasta bakım prosedürleri sırasında elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanılır. CMG'ler tipik olarak bir medikal gaz borulu dağıtım sistemine, kriyojenik bir sıvı merkezi kaynağı olan manifold sistemine bağlı silindirler, kaplar veya bir geçici tedarik sistemi ile sağlanır.

Temiz ve saf tıbbi gazlar, yaşamı destekleyen unsurlar oldukları için tıbbi alanda kritik öneme sahiptir. Bu nedenle medikal tesisat kurulumu sırasında malzeme listesi özenle hazırlanmalıdır. Ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerine ve genel odalara sabit basınç altında gaz sağlamak için her kamu veya özel sağlık kuruluşu tarafından uygun bir tıbbi gaz boru hattı sistemi yaptırılmalıdır. Şirketimiz, tüm düzenlemeleri ve standartları takip ederken, yeni hastanelerin boru hattı sistemi kurmasına yardımcı olabilir. Medikal gaz tesisat hattı sistemi oksijen, karbondioksit, nitröz oksit, helyum/oksijen karışımları ve oksijen/azot oksit karışımları gibi gazların tıbbi cihazlara, cerrahi aletlerin çalıştırılmasına vb. aktarılması için kullanılır. Bu sistemin ana unsurları tıbbidir. Gaz boru hattı, oksijen kontrol paneli, vakum pompası sistemi ve yatak başı paneli gibi malzemeler demirbaşlar arasında sayılmaktadır.

Medikal Gaz Tesisatı Hizmeti

Medikal gaz tesisatı malzeme listesi tedariki sonrasında tesisat uygulama aşamasına geçilir. Medikal gaz tesisatı hizmetlerimiz genel anlamda şunları içerir:

  • Vakum ve medikal hava kaynaklarının montajı ve onarımı
  • Manifoldlar, valfler ve bölge valf kutularının yerleşimi
  • Ana ve alan alarmları kurulumu
  • Hiperbarik odaların tesisatı
  • Tıbbi gaz boru takibi
  • Oksijen, tıbbi hava, azot, azot oksit, tıbbi cerrahi vakum, karbon dioksit, helyum, alet havası ve atık anestezik gaz bertarafı (WAGD) dahil olmak üzere sıkıştırılmış gazlar ve vakum sistemlerinin kurulumu
  • Doğrulama