Kombi Isıtma Tesisatı

Kombi ısıtma tesisatı özellikle kış aylarında yaşanılan ortamların ısınması ve konfor ısısına ulaşması için kullanılan tesisatlardır. Kombi ısıtma tesisat sistemleri kurulumu aşamasında dikkatli olunması gereken ve doğru şekilde kurulması gereken tesisatlardır. Aksi bir durum gerçekleştiğinde ve tesisatlar doğru kurulmadığında ortamdaki ısı dengesinde çok fazla artık ya da çok fazla düşüş gibi bir bozulma meydana gelmektedir.

Kombi ısıtma tesisat sistemleri kurulumu yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tesisat borularının gidiş yönüdür. Tesisat yönü belirlenirken boruların kısa ve az dönüş mesafesine sahip bir şekilde döşenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun en önemli nedeni ısı kaybı yaşanmamasıdır. Isı kaybı yaşandığında hem ısınma miktarı artar hem de tasarruf imkanı artar.

Kombi ısıtma tesisatlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken diğer bir durum da radyatör seçimleridir. Radyatörler odaların büyüklüklerine, ısı kaybetme miktarlarına ve kullanım durumuna göre belirlenmelidir. Bir odada gereğinden fazla sayıda radyatör kullanılırsa gereksiz yani fazla ısınmalar meydana gelecektir. Aynı zamanda Kombi ısıtma tesisatı kurulurken bu hata yüksek faturaların gelmesine yol açacaktır. Radyatörler gereğinden az sayıda kullanıldığında ise odada yeterli ısınma gerçekleşmeyecektir. Kombi ısıtma tesisatı kurulurken ideal ısınmanın sağlanacağı en önemli yani kilit nokta ise kombi cihazının yerleştirildiği yerdir. Kombi tesisatının yeri kurulacağı alan için çok önemlidir. Kombi cihazı mutfağa ve banyoya yakın olmalıdır. Yakın olmadığı durumlarda su sarfiyatı artar ve bu da kombinin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum da direkt olarak gaz tüketimini arttırır. Kombi ısıtma tesisat sistemleri kurulurken üç farklı şekilde kurulabilir. Bu sistemler,

  • Bakır boru hat kombi sistemi,
  • Yerden ısıtma sistemi,
  • Yerden dağıtma sistemi şeklindedir.

Kombi sistemleri içerisinden uygun olanı seçilirken bazı noktalara daha fazla dikkat edilmelidir. Bunlar;

  • Binanın izolasyon yapısı
  • Binanın veya dairenin kullanılır halde olup olmadığı
  • Isıtma işleminin ne kadar süre ile yapılacağıdır.

Kombi ısıtma tesisatı kurulurken bu önemli noktalara daha fazla özen gösterilmelidir. Bu durumlar dikkata alındığında kombi ısıtma tesisatı ısıtma sistemlerinden ekstra verim alınmaktadır. Kombi tesisatları, ısınma ve sıcak su ihtiyacını aynı anda karşılayan sistemlerdir bu nedenle kurulumu yapılırken çok dikkatli olunmalıdır.