Chiller (Hava veya Su Soğutmalı)

Soğutma Tesisat Chiller (Hava veya Su Soğutmalı)

Soğutma tesisatları söz konusu olduğunda hava veya su soğutmalı chiller oldukça popülerdir. Su soğutmalı ve hava soğutmalı soğutma grupları arasındaki en büyük farklardan biri verimlilikleridir. Soğutma tesisat chiller hava veya su soğutmalı ürünlerin her biri kendine göre avantaj sağlamaktadır.

Soğutma Tesisat Su Soğutmalı Chiller

Tipik olarak, su soğutmalı soğutma grupları, hava soğutmalı soğutma gruplarından daha verimlidir. Hava soğutmalı bir soğutma grubu ortam havasının sıcaklığına bağlı olduğundan, verimliliği dolaşımdaki soğutma havasının sıcaklığından etkilenebilir. Bu havanın sıcaklığı daha yüksek olduğunda, hava soğutmalı bir chiller'in verimliliği düşecektir. Hava soğutmalı bir soğutucunun daha düşük bir soğutma sıvısı sıcaklığına sahip olması gerektiğinden, ısı eşanjöründen sürekli olarak hava göndermek için daha fazla enerji harcamanız gerekecektir.

Buna karşılık, su soğutmalı bir soğutma grubunun verimliliği, bu soğutma grupları düzgün çalışması için ortam hava sıcaklıklarına çok fazla güvenmediğinden daha yüksek olma eğilimindedir. Su soğutmalı bir chiller, soğutma üniteleri veya soğutma kuleleri kullandığından, bu chillerlerin chiller sıvısını düzenlemesi ve en iyi sıcaklık aralığında tutması daha kolaydır. Hava sıcaklıklarına güvenmedikleri göz önüne alındığında, su soğutmalı soğutma grupları, optimum performans için çok fazla enerjiye ihtiyaç duymaz.

Soğutma Tesisat Hava Soğutmalı Chiller

Estetik ve çevresel koşullar veya su erişim kısıtlamalarının mevcut olduğu durumlarda, hava soğutmalı soğutma grubu tercih edilebilir. Hem hava soğutmalı hem de su soğutmalı soğutma grupları, bir ısı transferi aracı olarak bir hava akımına bağlıdır. Aradaki fark, su soğutmalı chillerlerin veya daha doğrusu soğutma kulelerinin nemli bir hava akımı kullanması, hava soğutmalı chillerlerin ise bir ortam havası akımı kullanmasıdır. Normalde su soğutmalı soğutma grupları, yüksek su tüketimi dezavantajı ile birlikte daha ucuz ve daha verimlidir. Hava soğutmalı soğutma grupları kullanmanın faydaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Az yer kaplar
  • Daha iyi çevresel kararlılık ve su israfı yok
  • Düşük bakım maliyetleri
  • Daha kolay çalıştırma sistemi
  • Özellikle şehirlerde su maliyetlerinden tasarruf
  • Herhangi bir afet durumunda yüksek güvenilirlik