Hijyenik Klima Santralleri

Hijyenik klima santralı, üretimi, işletmesi ve tasarımı özel ilgi gerektiren bir konudur. Özel ilgi gerektiren bu sistemler, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, üretim tesisleri, gıda sanayi üretimi ve depolama tesislerinde kullanılırlar. 

Hijyenik klima santralleri son zamanlarda önem kazanan sistemlerdir. Bunun nedeni; son yıllarda iç ortamlarda solunan havanın kalitesinin insan sağlığı için öneminin fark edilmesidir. Konfor uygulamaları esnasında önemi fark edilen hijyenik klima santrallerinin, konfor amaçlı cihazlarda bile, kullanılmasına özen gösterilmektedir. Konu ile ilgili son zamanlarda yoğun çalışmalara başlanmış ve çeşitli standartlar hazırlanmıştır. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarda da, çalışmalar yapılmakta ve her geçen gün kalitesi yükseltilmiş yeni ürünler piyasaya sunulmaktadır.

Hijyenik Klima Santrali Kaset Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Hijyenik Klima Santrali kaset iç yüzeyleri düz olmalıdır ve kolay temizlenebilmelidir. İç aksamları arasında mutlaka fan, filtre, nemlendirici ve nem alıcı hücrelerin kapılarında gözetleme camı ve aydınlatma olması gerekmektedir. Santral kasetindeki sızdırmazlık sınıfı havanın temiz kalması açısından oldukça önemlidir. İç aksamları kolay temizlenebilir olan hijyenik klima santralleri, yüksek hijyen şartları gerektirir cihazlardır. Açık profil veya santral kasetinde kullanılan parçalar arasındaki birleşme yerlerinde partikül birikmesine izin vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu durum santral iç tabanı için daha da önem taşımaktadır. Hijyenik klima santralleri içerisinde kullanılan bütün gözenekli parçalar, düz ve yıkanabilir malzemeler ile kaplanmalıdır. Santral kaset iç yüzeyinde vida veya somun gibi herhangi bağlantı elemanı bulunmamalıdır.

Hijyenik Klima Santrali içerisinde bulunan santral emişi, egzostu ve fan ağzı gibi dışa açılan kaset açıklıklarında yağmur ve karın girmesi önlemelidir. Ayrıca, bu açıklıklarda  hava hızı düşük tutulmalıdır. Santral kasetindeki ısı köprüleri, kaset yüzeyinde yoğuşmaya neden olabilir. Kullanılacak hijyenik klima santralleri kaseti, santralın bulunacağı ortamın termal şartları ve kasetteki En 1886 göre ölçülen ısı köprüleme katsayısı göz önüne bulundurularak seçilmelidir. Kullanılan kapılar, iç elemanları gözetleyecek şekilde olmalı ve aydınlatma konulmalıdır. Hijyenik klima santrallerinde meydana gelen bu durum özellikle, fan, filtre, nemlendirici ve soğutma serpantin hücreleri için zorunludur. Santral hava kaçağı EN 1886’da belirtilen sınıflar dahilinde olması gerekir.