Sanayi Doğalgaz Tesisatları

Sanayi doğalgaz tesisatları, alanında tecrübeli ve bu konuda bilgili ve uzman firmalar tercih edilmelidir. Bunun nedeni sanayi doğalgaz tesisatları sistemlerinin hem can hem de mal güvenliği için çok önem ve özen gerektiren tesisatlar olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mutlaka firma tercihi doğru yapılmalıdır.

Sanayi doğalgaz tesisatları projelendirme işlemleri yapılırken mühendisler tarafından iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına bağlı kalınmalıdır. Sanayi doğalgaz tesisatları kurulumu yapılırken, doğalgaza dönüşüm işlemi ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basıncına uygun bir şekilde yapılmalıdır.  Bu tesisat işlemleri yapılırken, mevcut kazan ve brülör durumuna bakılır. Ayrıca kazan dairesi ve havalandırılma durumu ile emniyet ve güvenlik sistemleri ile birlikte baca gibi temel unsurlar baz alınır. Sanayi doğalgaz tesisatları esnasında montajı yapılacak olan doğalgaz hattı, sistem içerisinde gerekli olan teslim noktalarından alınır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatları İçin Sırasıyla:

-Gaz debisi ve basınç değerleri tespit edilir.

-Bu tespitlere göre boru hattı tasarımı yapılır.

-Tesiste bulunan Yakıcı Cihazların tipi ve yaşı dikkate alınır. Ya da Kapasiteye uygun Yakıcı Cihazların’’ seçimi yapılır.

-Kazan dairesinin konumu ve havalandırılması teknik şartnamelere göre baz alınır.

-Bacalar şartnameye göre düzeltilir ya da gerekli ise yeniden yapılır.

-Tesisin emniyeti ve uzun ömürlü olması için, standartlara uygun malzeme alınır ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız gönderilerek hizmetimiz gerçekleştirilir.

Gaz teslim noktalarında, sanayi doğalgaz tesisatları için gerekli olan gaz debisi, basınç ve bölgedeki doğal gaz hattının çelik ya da PE olmasına göre değişkenlik gösterir.

Sanayi Doğalgaz Tesisatları İçerisine Kullanılan Gaz Teslim Noktaları Şunlardır:

– İstasyon (PE hattan beslenen)

– İstasyon (Çelik hattan beslenen)şeklinde olabilir.

– Servis kutusu

Sayaç Seçimi:

Tesiste gerekli sayaç büyüklüğünü belirlemek için şu iki faktör önem arz etmektedir;

1-Tesis için gerekli maksimum gaz debisi.

2-Sayacın bulunduğu hattaki minimum gaz basıncı dikkate alınır.

Güzergah Seçimi:

Boru hattının mekanik hasar ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı emniyetli yerlerden geçirilmesine dikkat edilmelidir. Boru hatları yakıt depoları, drenaj kanalları, kanalizasyon, havalandırma bacası, asansör boşluğu ve yangın merdivenleri gibi yerlerden kesinlikle geçirilmemelidir. Yeraltındaki gaz boruları diğer borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden geçirilmelidir. Boru hattının, geçiş noktalarında oluşabilecek mekanik zorlanmalara karşı esnek bağlantı elemanları kullanılır.

  1. a) Gaz boru hattı çelik kılıf içine alınmalı,
  2. b) Kılıf borusu için de kaynaklı ekler kullanılmamalı,
  3. c) Bu yerlerde hiçbir yardımcı boru elemanı tesis edilmemeli,
  4. d) Korozyon tehlikesi sıfıra indirilmeli,
  5. e) Uygun havalandırma düzeneği oluşturulmalıdır.