Endüstriyel Mekanik Tesisatlar

Endüstriyel mekanik tesisat sistemleri, endüstriyel yapıların kalbi olarak adlandırılan tesisat sistemleridir. Endüstriyel mekanik tesisat sistemleri, elektrik tesisat sistemleri birleşerek sistematik bir çalışma sergilerler.

Endüstriyel mekanik tesisat ve elektronik tesisat sistemleri, endüstriyel yapılar içerisinde birbirleriyle iç içe çalışan sistemlerdir. Endüstriyel mekanik tesisatlar, endüstriyel yapılarda alanında uzman kişiler tarafından proje edilir ve uygulanırlar. Endüstriyel mekanik tesisat; yapı, inşaat, endüstriyel tesis işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünü kapsar. Dolayısıyla her bir sistemin birbiriyle uyumlu ve birbirini destekler olarak çalışıp, toplam kaliteyi oluşturması önem kazanmaktadır. Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.

Endüstriyel mekanik tesisatlar; ısıtma sistemi, soğutma sistemi, havalandırma sistemi, temiz su sistemi, atık su sistemi, sıcak su sistemi ve yangın söndürme sistemi olmak üzere yedi bileşenden oluşuyor.

Isıtma sistemi: Yapının ısınmasını sağlayan tesisat sistemlerini kapsar. Isıtma kazanları veya diğer ısıtma donanımları ayrıca radyatör, fan-coil, konvektörleri kapsıyor.

Soğutma-Klima sistemi: Yapının sıcak dönemlerde soğutulmasını sağlayan sistemleri kapsar. Akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs. ve Fan coil, klima cihazlarını kapsar.

Havalandırma sistemi: Yapı içerisindeki havanın taze ve temiz olarak tutularak canlıların konfor içerisinde yaşamını teminine yönelik temiz hava temini ve kirli havanın dışarı atılmasını sağlayan ekipmanları kapsar. Havalandırma sistemi içerisinde havalandırma kanalları (emiş-üfleme), klima santralleri, fanlar ve menfezler yer alıyor.

Temiz su sistemi: Yapı içerisinde su ile ilgili ihtiyaçların konforlu olarak teminini sağlar. Yapıların içerisinde bulunan Pompalar, hidroforlar, su depoları aynı zamanda su arıtma ve su yumuşatma sistemleridir. Kullanım suyu ve içme suyu sistemlerini kapsar.

Atık su sistemi: Yapıda oluşan atık suların güvenli, konforlu bir şekilde binanın dışına, ana atık su sistemine ulaştırılmasını sağlar. Binanın kanalizasyon ve su giderleri ile ilgilidir.

Sıcak su sistemi: Temizlikte, yıkanmada ve muhtelif ihtiyaçlar için gerekli olan sıcak suyun üretilmesini sağlar. Doğalgaz, kömür mazot gibi sıcak su üretme sistemlerini kapsıyor.

Yangın söndürme sistemi: Yangın çıkması halinde kısa sürede ve etkin olarak müdahale edebilmeyi sağlayan sistemlerdir. Yangın dolaplarının yeri ve konumu, yangın söndürme sistemleri ve teknolojileri ile ilgileniyor. Bunun dışında yangın bariyerlerinin yapıda nerede olacağını ayarlıyor.