Fancoil Tavandan Isıtma Tesisatı

Fancoil tavandan ısıtma tesisatı sistemleri su ile çalışan bir sistemdir. Bir merkezden akan sıcak su ve soğutulmuş su, yapı içerisinde dağılır ve fan coil cihazlara iletilir. Sıcak ve soğuk su, ayrı ayrı kazanlarda üretilir. Fancoil tavandan ısıtma tesisatı fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren sistemlerdir. Hava fan yardımı ile odadan alınır ve serpantinler üzerinden geçerek ısıtılarak ya da soğutularak hava tekrar odaya üflenir. Fancoil tavandan ısıtma tesisatı ile sıcak hava mı yoksa soğuk hava mı üfleneceği tamamen serpantinin içerisinden geçen suyun sıcaklığına ya da soğukluğuna bağlıdır.

Fancoil tavandan ısıtma tesisatı sistemleri, sahip olduğu dönüş boruları ile suyu devamlı döndürerek sirküle edilir. Sistem içerisinde bulunan dolaşım pompaları bu amaçla kullanılır. Fancoil tavandan ısıtma tesisatı genellikle çok odalı binalarda ve kanal sistemi kurmak için yeterli hacmin bulunmadığı uygulamalarda tercih edilir. Fancoil üniteler genellikle, cam önü, asma tavan içleri veya tavan altı ve döşeme içlerine kurulur. Her alana göre kullanılan fancoil tipi farklıdır. Eğer kullanılan fan coil içinde tek serpantin varsa, kurulan sisteme iki borulu fancoil sistemi adı verilir. Sistemde dağıtım ve toplama yapan iki boru dolaşır. Her fancoil cihazına bir dağıtma borusu, bir toplama borusu bağlanır. Bu durumda bütün sistemde ya soğuk su yada sıcak su dolaştırılabilir. Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda ya ısıtma ya da soğutma yapılabilecektir. Sistemin soğutmadan ısıtmaya dönmesi özel bir işlemi gerektirir. Bu açıdan iki borulu fancoil sistemleri özellikle ara mevsimlerde konforu sağlamakta eksik kalırlar. Öte yandan yine özellikle ara mevsimlerde, binadaki bazı hacimlerde soğutma istenirken, bazı odalarda ısıtma istenebilir. İki borulu sistem bunu da karşılayamaz.

Fancoil tavandan ısıtma tesisatı içerisinde ısıtma ve soğutma serpantini ayrı ayrı yer alıyorsa bu sisteme dört borulu fancoil sistem denir. Bu sistemlerde iki dağıtım ve iki toplama yapan dört boru dolaşır. Her fancoil cihazı na iki dağıtma borusu, iki toplama borusu bağlanır. Boru çiftlerinden birinde soğuk su, diğerinde sıcak su bağımsız olarak dolaşır. Dolayısıyla her fancoil cihazında birbirinden bağımsız olarak aynı anda ısıtma ve soğutma yapılabilir. Bu durumda bütün sistemde aynı anda hem soğuk su hem de sıcak su dolaştırılmaktadır. Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda hem ısıtma, hemde soğutma yapılabilecektir. Fancoil tavandan ısıtma tesisatı sistemlerinde sistemlerin soğutmadan ısınmaya dönmesi gibi ek bir işleme gerek yoktur. Çok zonlu sistemler olan dört borulu fancoil sistemleri bu nedenle özellikle bahar aylarında sıcaklık konforunu sağlarlar.