Otomatik Filtrasyon Sistemleri

Otomatik filtrasyon sistemleri suda ve su tesisatında oluşabilecek tortu, bulanıklık, tat değişimi ya da koku gibi olumsuz faktörlerin oluşmasını engelleyen sistemlerdir.

Su da meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğu oluşturan bakteri, mikrop ya da diğer her şeyi filtreleyerek suyun temiz kalmasını sağlar.

Otomatik Filtrasyon Sistemleri’nin İşlevleri Nelerdir?

Otomatik filtrasyon sistemleri tortu ve bulanıklık, renk önleyici, tat ve koku önleyici, kum fitresi ve aktif karbon filtresi görevi görerek suyu temizlerler.

Tortu ve Bulanıklık: Kullanım suyuna kum, çamur, ya da çöken tuzlar karıştığında suda tortular ve bulanıklık meydana gelmektedir. Bu etkenler genellikle suyun içinde farklı partikül boyutlarında olurlar ve boruladaki suyun dibine çökmeden asılı olarak suda kalırlar. Kazanlarda ise kazan dibine çökerek ısı aktarımını zorlaştırarak boruların tıkanmasına neden olurlar. Otomatik filtrasyon sistemleri  sayesinde bu tarz yabancı etkenler sudan uzak tutulur.

Renk: Su normalde renksiz olan bir içecektir. Fakat suyun içerisinde bulunan demir ve mangan gibi organik maddeler suya renk verirler. Bu nedenle su temas ettiği cisimlerde iz bırakırlar. Otomatik filtrasyon sistemleri kurulu olduğunda bu organik maddelerin sudan ayrışması sağlanarak olumsuz durumlar ortadan kaldırılır.

Tat ve Koku: Suda istenmeyen tat ve kokuların oluşmasının en önemli nedeni organik maddeler ve klordur. Organik maddelerin oluşmasının nedeni suda bulunan alglerin ya da virüslerin çürümesinden kaynaklanır. Bu cisimler çürüdüğünde su da istenmeyen tat ve kokular meydana gelir. Klor ise suyu temizlemek için kullanılsa da suya ağır bir tat ve koku bırakır. Ayrıca klor suda bulunan organik maddelerle reaksiyona girerek zararlı maddeler oluşmasına neden olabilir. Otomatik filtrasyon sistemleri istenmeyen organik maddeler ve klorun neden olduğu tortular ortadan kaldırılır.

Kum Filtresi: Otomatik filtrasyon sistemlerinin temizlediği bir diğer maddede suyun içerisine karışbilecek kumlardır. Su da  bulanıklığa neden olabilecek tortualr ya da partiküller kum filtrsi işlev gören filtrasyon sistemleri ile ortadan kaldırılır. En yüksek geçiş hızı sağlanarak suyun temizlenmesi ve tortulardan arınmış hale gelmesi sağlanır.

Aktif Karbon Filtresi: Otomatik filtrasyon sistemleri içerisinde en sık kullanılanlardan biri de aktif karbon filtresidir. Granüler yapıdaki aktif karbon, içme ve kullanma sularındaki çözünmüş organiklerin, koku ve tat moleküllerinin gideriminde sıklıkla kullanılmaktadır. Yer altı sularında bulunan toplam organik halojenlerin ve kloroform, tetrakloroetilen ve trikloretilenin de mensup olduğu adsorplanabilir organik halojenlerin gideriminde kullanılır. Ayrıca yüzme havuzlarında bulunan kalıntı ozonun giderilmesinde ve kloramin seviyesinin kontrölünde kullanılır.