Endüstriyel Su Arıtma Ve Yumuşatma Sistemleri

Endüstriyel su arıtma ve yumuşatma sistemleri, endüstriyel binalarda meydana gelebilecek birçok su ile ilgili sorunlara çözüm getiren sistemlerdir. Su arıtma ve yumuşatma sistemleri kireçli suları arındırır ve suyun basıncını yumuşatır. Bu sayede suyun sertliğinden ve kirecinden meydana gelebilecek sorunların önüne geçilmiş olur.

Endüstriyel su arıtma ve yumuşatma sistemleri sayesinde boru hattındaki kirecin sebep olduğu daralmalar, tıkanmalar, delinmeler ve aşınmalar da ortadan kalkar ve böyle sorunların önüne geçilir. Su yumuşatma sistemleri çalışma prensibi olarak, iyon değiştirme sistemini kullanmaktadır. Böylece, suda sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sudan uzaklaştırılması sağlanır. Bu işlem esnasında kalsiyum ve magnezyum iyonlarının yerine sodyum iyonları geçer. Daha sonra doyuma ulaşan reçinenin tuzlu su ile zaman yada debi kontrollü rejenerasyon işlemi yapılmalıdır.

Endüstriyel yumuşatma sistemleri ile su yumuşatılır ve proses aşamalarında verimlilik arttırılır. Yumuşatma sistemleri cihazları korur ve çalışma ömürleri uzatılır. Endüstriyel su yumuşatma sistemleri, sert sudan kaynaklanan kireç tabakası ısı ve enerji kaybına neden olur. Su yumuşatma sistemi kullanılmadı ve su sorunlarının devam ettiği durumlarda endüstriyel makinalarda ciddi arızaların oluşumuna ve yüksek mali kayıplar yaşanmasına neden olur.

Endüstriyel su arıtma ve yumuşatma sistemleri tasarlanması ve kurulumu yapılırken suyun sertlik derecesi, tüketim miktarı, reçine katsayısı, rejenerasyon periyodu ve otomasyon sistemi gibi unsurlar dikkate alınır.  

Endüstriyel Su Arıtma Ve Yumuşatma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Su yumuşatma ve arıtma sistemleri içerisinden geçen su miktarına göre volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir. Bu sistemlerde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasına ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik, mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması  gereklidir. Bu işleme “rejenerasyon” adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 aşamanın tamamlanması sonucu oluşur.