Yerden Isıtma Tesisatı

Yerden ısıtma tesisatı, yapıları yerden daha konforlu bir şekilde ısıtmak için kullanılan bir sistemdir. Birçok farklı avantajı olan yerden ısıtma tesisatlarının ısı kaybı yaşanmaması adına cam yüzeye sahip yapılarda ve soğuk iklim bölgelerinde kullanılması önerilmiyor.

Yerden ısıtma tesisatları, binanın inşası esnasında kurulan bir sistemdir. Bu tesisatın kurulumu aynı işlevi sağlayacak bir başka cihaz ya da tesisat olmadığı için tercih edilmektedir. Cam yüzeylerde ve soğuk iklimlerde kullanılmamasını nedeni ise, bu alanalda çok fazla ısı kaybına neden olacağı için birim başına düşen ısı miktarının artması tasarruf sağlama imkanını azaltmasından kaynaklanmaktadır. Birim alanda fazla ısı gerektiği zaman yerden ısıtma tesisatının döşenme durumu da zorlaşmaktadır. Borular arası mesafenin doğru hesaplanması yerden ısıtmada çok önemlidir. Yerden ısıtma tesisatlarında gerçekleşen ısı aktarımında da borular arası mesafenin çok büyük önemi bulunmaktadır. Borular aracılığıyla ısı aktarımı esnasında, ısı kaybı, döşeme özellikleri, ortamın olması gereken ideal sıcaklık gibi birçok farklı parametreye bakılarak hesaplama yapılmaktadır.

Yerden Isıtma Tesisatlarının Avantajları:

  • Yerden ısıtma tesisatları dekoratiftir. Gözle görülmez ve görüntüyü bozmazlar. Mekanlarda bulunan kullanım alanlarını daraltmazlar.
  • Konforludurlar ve mekanlarda homojen ısı dağılımı sağlayarak ısının yukarıda birikmeden insan boyunu geçemeyecek ve vücudu olması gerektiği gibi ısıtıcak şekilde döşenirler.
  • Yerden ısıtma tesisatı sistemlerinin kurulu olduğu mekanlarda radyatörlü sistemlerde olduğu gibi aşırı hava akımı oluşmaz. Isıtma suyu ve oda sıcaklığı arasındaki fark oldukça azdır. Sirkülasyon önlendiği için ortamda kirlenme de meydana gelmez.
  • Yerden ısıtma tesisatlarında zemine döşenen straforlar nedeniyle ısı ve ses yalıtımı da sağlanır.
  • Paslanma ve çürüme gibi problemler yaşanmasına neden olmazlar. Bunun nedeni radyatör ya da metal boru içermedikleridir.
  • Kat içlerinde döşeme hızı yüksektir. En yaygın yöntem olarak, her katta ana kolondan her bir odaya ayrı grup borular zemine serilir. Borular kangal halinde temin edildiğinden nakliyesi kolaydır. Fittings kaynatma işlemleri olmadığından, kaynak makinesi v.b. özel alet gerektirmeden kolay ve hızlı montaj yapılır.
  • Her bir oda için, kollektördeki ilgili grubun vanası kısılarak ya da kapatılarak istenen oda sıcaklığı ayarlanabilir.
  • Boruların servis ömrü işletme sıcaklığına ve basıncına göre değişken olup, 50 yıla kadar çıkabilmektedir.