Basınçlı Hava Tesisatı, Buhar Tesisatı, Kızgın Su Tesisatı, Kızgın Yağ Tesisatları

Basınçlı Hava Tesisatı, Buhar Tesisatı, Kızgın Su Tesisatı, Kızgın Yağ Tesisatları

Endüstriyel tesisatlar, sanayi tesisleri gibi yapılarda kullanılan tesisatlardır. Endüstriyel alanlarda kullanılan basınçlı hava tesisatı, buhar tesisatı, kızgın su tesisatı, kızgın yağ tesisatlarından hangisinin kullanılacağı, kurulacak işletmenin faliyet alanına göre değişmektedir. Her tesisat kendi içinde farklı özelliklere sahiptir.

Basınçlı Hava Tesisatı

Tüm sanayi kuruluşlarında ve birçok genel hizmet yapılarında su, elektrik gibi altyapı tesisleri yanında, basınçlı hava da önemli bir akışkan güç kaynağı ve iletim veya kullanım ana maddesi olarak bir lesisat içinde üretilmekte, depolanmakta, hazırlanmakta, iletilmekte, dağıtılmakta, (gerekiyorsa şartlandırılmakta) ve kullanılmaktadır. Basınçlı hava, enerjinin içinde biriktirdiği bir akışkan olarak düşünülebilir. Başka bir formdaki enerjiyi önce tahrik makinesinden (elektrik motoru, patlamalı motor, türbin, vs.) mekanik enerji formunda kompresöre aktarlmakla bu “iş makinasında” akışkanın iç enerjisi (bir tür potansiyel enerji veya basınç enerjisi) şekline dönüştürülmektedir. Daha sonra bu enerjiden, havanın uzak noktalara iletilmesi ve basınç potansiyelinden mekanik enerji elde edilmesi de dahil, çeşitli amaçlarla istifade edilmektedir.

Buhar Tesisatı

Buhar tesisatları, endüstriyel tesislerde kullanılan sistemlerdir. Projelendirme esnasında tesislerin içerisinde olması gereken buhar tesisatları ve kızgın yağ tesisatlarından olması gereken kapasiteler göz önüne alınarak yapılmaktadır. Buhar tesisatları malzeme temini esnasında, tesisat çapının en uygun şeklinde belirlenmesi ve kondenstop gruplarının uygun noktalara konulması gibi hesaplar yapılarak kompansatör yerleşimlerinin belirlenmesi işlemi gerçekleşmektedir. Bu nedenle kurulum aşamalarında en önemli olan teknik ekipman bilgisi ve dikkattir. Buhar tesisatları, endüstriyel alanda, ısıtma alanlarında ve termik santrallerde kullanılırlar.

Kızgın Su Tesisatı ve Kızgın Yağ Tesisatları

Kızgın yağ ve kızgın su tesisatları, endüstriyel tesislerde kullanılırlar. Amaçları, diğer alternatif akışkanların ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklı akışkan ihtiyaçlarını düşük basınçta karşılamaktır. Kızgın yağ ve kızgın su tesisatları sayesinde yüksek sıcaklarda ısı üretimi ve transferi verimli ve güvenli bir şekilde sağlanmaktadır.

Kızgın yağ ve kızgın su tesisatı sistemlerinin tercih edilmesi için bazı önemli sebepler vardır. Bu sebeplerden en önemli olanları sıcak su kontrolünün daha iyi yapılabilmesi ve sistemlerin basınçlarının düşük olmasından dolayı daha güvenli kullanım imkanı sağlamasıdır. Verimi ve kullanım ömrü yüksek olan bu sistemler, daha düşük maliyetli ve daha kolay bakım imkanı da sağlar.