Endüstriyel Borulama Tesisatları

Endüstriyel borulama tesisatları, borular kullanılarak sanayilerde yapılan tesisat sistemidir. Boru denildiğinde akla ilk olarak, içi boş ve silindir şeklinde olan, plastik, beton ya da genellikle metal gibi malzemelerden üretilen taşıma araçları gelmektedir.

Endüstriyel borulama tesisatlarında kullanılan borular, amacına uygun olarak farklı malzemelerden yapılmaktadırlar. Borulama tesisatlarında kullanılan boruların çeşitleri, borunun yapısındaki elementlerin çeşidine ve içerisinde bulunduğu oranlara göre değişmektedir.

Örneğin; endüstriyel borulama tesisatlarında kullanılan, polietilen (pe), polipropilen (pp) gibi plastik borular kimyasal dirençli oldukları için endüstriyel işlerde kullanılırlar. Metal borular mekanik dayanıklılık açısından kuvvetli oldukları için dayanıklılık ve sertlik gerektiren işlerde kullanılmaktadır. Beton borular ise genellikle kanalizasyon, doğalgaz gibi yerin altındaki her türlü darbeye karşı dayanıklı olması gereken işlerde kullanılırlar. Ve yine yaygın olarak kullanılan plastik borular, günlük yaşam alanlarındaki işlerde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Borulama Tesisatı Nedir?

Endüstriyel borulama tesisatları genellikle,  basınçlı bir ortamda yer alan sıvı ya da gaz her çeşit akışkanın taşınmasına yardımcı olurlar. Bu taşıma işlemi esnasından kullanılan her her tülü  vana, boru, tee, dirsek gibi fittings ekipmanları endüstriyel borulama tesisatları içerisinde yer alan parçalardır. Borulama sistemleri değişik ve farklı sanayi alanlarda kullanılabilmektedir. Endüstriyel borulama tesisatları, sulama sistemleri, rafine/petrol sistemleri, kimyasal transfer hatları, yangın sistemleri, ısıtma ya da soğutma sistemleri ve tesisat sistemlerinde kullanılabilmektedir.

Endüstriyel borulama tesisatları seçenekleri ve aşamaları şu şekildedir;

Borulama sisteminin kullanıldığı malzemeye göre çeşitleri olmasının yanı sıra borulamanın farklı şekilde seçenekleri de vardır.

-Ağaç Borulama Sistemi: Bu sistem genel olarak en ekonomik olan sistemdir.

-Loop Borulama Sistemi: Bu sistemde su akışı bölünerek borularla sistemin iki yönden bağlanmasını sağlamaktadır.

-Grid Borulama Sistemi: Bu sistem en az iki dağıtıcı borunun birçok sayıdaki boru ile bağlanmasını sağlayan sistemdir. Grid borulama dikdörtgen ve geniş olan alanlara su dağıtımında oldukça fazla kullanılır.

Aşamaları ise şu şekildedir; Sistemin tahmin edeceğiniz gibi birçok aşaması bulunmaktadır. Montaj hazırlığı, kaynak kullanımı, montaj sonrasında yapılan işlemler (kalite kontrolü), boya. Bunlardan en önemli aşama kalite kontrol aşamasıdır. Kontrol aşaması şu şekilde gerçekleşir;

Tahribatlı Gerçekleşen Kontrol Yöntemleri: Çekme kontrolü, eğme kontrolü, sertlik kontrolü, darbe kontrolü, malzeme kontrolü gibi kontrollerden oluşmaktadır.

Tahribatsız Kontrol Yöntemleri: Görsel kontrol, manyetik olan parçacıkların kontrolü, radyografik kontrolü, sıvı kontrolü, girdap akımları kontrolü gibi kontrollerdir.