Klima Santrali DX Cooling Sistemler

Son dönemlerde ülkemizde git gide büyüyen Klima Santrali Dx Cooling Sistemler olmaktadır. Klimalar ortamları ısıtmak ya da soğutmak için kullanılan cihazlardır. Bulunduğu ortamı ideal ısıya getirmek için kullanılan portatif ve kompakt tasarımlı cihazlardır. VRF dış ünitelere ve DX cooling bataryalı donanıma sahip paket klima sistemleri standrat klimaların yerine getirdiği bütün özellikleri yerine getirmektedir.

Klima Santrali DX Cooling Sistemler’de Kullanılan DX Batarya Ne İşe Yarar?

DX cooling sistemlerde kullanılan DX bataryalar, havadan havaya ısı transferi yapan bataryalardır. Bunun anlamı da klima santrali DX cooling sistemler’de Kullanılan DX bataryaların bir kompresör aracılığıyla  soğğutucu akışkanı kullanarak evaporatörden alınan ısının soğutucu akışkana yüklenerek atmosfere salınmasıdır. Bu işlem esnasında soğutucu akışkan doğrudan ısının aktarımının yapılacağo kaynakta yani klima santrali içerisinde buharlaştırılır. DX batarya sistemi kullanılmayan klimalarda ısı transferi için farklı bir akışkan kullanılır. Fakat klima santrali dx cooling sistemler’de ısı taransferi gerçekleştirmek için farklı bir akışkan kullanmaya gerek yoktur. Bunun nedeni de geleneksel soğutma gruplarında yapılan ısı transferinde ısı ilk olarak suya aktarılır ardından ise soğutma grubunda olan ısı eşanjörüne taşınır. Burada da devreye soğutucu akışkan girer ve aktarım buraya gerçekleştirilir. Son olarak da akışkana aktarılan ısı yine kompresör yardımı ile atmosfere atılır.

Klima Santrali DX Cooling Sistemler’de Kullanılan DX bataryanın Avantajları Nelerdir?

DX bataryalı sistemlerin getirdiği birçok avantaj vardır. Bunların en önemlisi ve en başta geleni ise kayıpların, geleneksel sistemlere göre çok daha az olmasıdır. Diğer avantajları ise şöyle:

– Isıtma ve soğutmanın tek VRF dış ünite ile yapılabiliyor olması (ısı pompası),

– Küçük ve orta ölçekli tesislere tek yatırımla yeni, kolay ve hızlı bir çözüm sunması,

– Isıtma ve soğutma işletme maliyetlerinin düşmesi,

– Kolay montaj ve düşük montaj maliyeti,

– Orta ölçekli güç gerektiren uygulamalarda kullanılabilmesi (Tek bir cihazda kademeli olarak 14-130 Kw/h),

– Klima santrallerindeki sulu serpantinlerin donma risklerinin bu sistemde olmaması,

– Çok kısa sürede işletmeye alınabilmesi,

– Bakım giderleri diğer sistemlere göre çok düşük olması,

– Geleneksel sistemlerdeki  akışkan borularındaki enerji kayıplarının olmaması,

– Enerji verimlilik değerlerinin (COP) yüksek, işletme maliyetlerinin düşük olması,

– Geleneksel cihazlara oranla daha uzun ömür,  

– Düşük ses seviyesi,

– Lokal olarak kontrol edildiğinden ihtiyaç kadar güç tüketilmesi,

– Sistem bir merkeze bağlı olmadığından, arızalı olan ünitenin diğer üniteleri etkilememesi.